Technikum w Warszawie

Bezrobocie to problem, który dotyczy przede wszystkim młodych ludzi, którzy nie mogą wykazać się odpowiednim doświadczeniem zawodowym w danej branży. Wykształcenie kierunkowe, nawet wyższe, niewiele znaczy na bezwzględnym i bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Optymalna sytuacja to połączenie tych dwóch elementów – warto więc starannie zaplanować ścieżkę rozwoju.Jeżeli interesuje nas konkretny „fach w ręku”, tak abyśmy mogli na przykład otworzyć własną działalność gospodarczą już w młodym wieku, zastanówmy się, czy technikum nie będzie dobrym rozwiązaniem. Jedną z doskonale radzących sobie na warszawskim rynku usług edukacyjnych placówek, są Szkoły Beaty Mydłowskiej. Szkoła oferuje następujące typy techników dla swoich potencjalnych uczniów:
  • Technikum Fryzjerskie

  • Technikum Handlowe

  • Technikum Obsługi Turystycznej

  • Technikum Kelnerskie

  • Technikum HotelarskieRozwiązanie, jakim jest uczęszczanie do technikum w Warszawie, ma wiele plusów. Po czterech latach nauki, będziemy mogli przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu zawodowego. W ramach prowadzonych przez Szkoły Beaty Mydłowskiej techników, możemy zdobyć kwalifikacje, zapewnią nam możliwość sprawnego wejścia na rynek pracy. Wszystkie potrzebne informacje zamieszczono na stronie: https://tlo.szkolymydlowskiej.pl/.Problemem, o którym coraz częściej się mówi, jest zjawisko, nazywane „nadprodukcją magistrów” – zwłaszcza z dziedzin humanistycznych. Prowadzi to do obniżenia wartości uniwersyteckiego dyplomu w oczach pracodawcy. Kolejnym skutkiem jest też fakt, że ludzi z dyplomem szkoły wyższej możemy spotkać choćby na kasie w supermarkecie.Szkoły Beaty Mydłowskiej
Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 226193225